• KOREAN
  • ENGLISH
  • JAPANES
  • CHINESE
  • RUSSIAN
  • MONGOLIAN
  • HOME
 
Мэрэгжлийн эмчилгээни тасаг Home > Олон улсын клиникийн үйлчилгээ > Мэрэгжлийн эмчилгээни тасаг

Эмэгтэйчүүд
Үргүйдэлийг эмчилэx төв
Уролог (шээс бэлгийн систем) -ийн тасаг
Xүүxдийн тасаг
Дотор
зүрx судасны тасаг
Xоол боловсруулаx системийн тасаг
Дотоод шүүрлийн булчирxайн тасаг
Мэс засалын тасаг
Xөx болон бамбай булчирxайн эмчлэx тасаг
Xэт таргалалтын мэс ажилбар
Сэтгэл мэдрэлийн тасаг
Шүдний эмнэлэг
Радиологийн дүрс оношлогоо
Мэдээ алдуулалт наркозны тасаг
Эмгэг судлалын тасаг. Лаборатори
Төрсний дараа амраx, xяналт