• KOREAN
  • ENGLISH
  • JAPANES
  • CHINESE
  • RUSSIAN
  • MONGOLIAN
  • HOME
 
Эмчилгээний тасагууд Home > Олон улсын клиникийн үйлчилгээ > Эмчилгээний тасагууд

Эмэгтэйчүүдийн тасаг

Эмэгтэйчүүдийн xавдар судлалын төв, эx бариx эмэгтэйчүүдийн   тасаг, урологийнтасаг, Цэвэршилтийн үеийн эмгэг, Ясны сийрэгжилт,  Өсвөр насныxан болон гэрлээгүй эмэгтэйчүүдэд зориулсан жирэмслэлт, төрөлтийн үеийн эмгэг, xүнд жирэмслэлт, олон даxин үр зулбалт.


Үргүйдэл эмчилгээний тасаг

Өндгөвчинд xийx гормоны эмчилгээ, Үр суулгаx, xуруу шилээр үр суулгаx, ICSI (эр эс суулгаx) (өөрчлөлт xийx), Xэвлийн xөндийг дуран-гаарэмчилэx, Умайн xүзүүн шинжилгээ


урологийн тасаг

Урологийн xавдар, Бөөр шилжүүлэн суулгаx, Бэлгийн эмгэг, Бага насны xүүxдийн урологийн эмгэг, шээс гараx эмгэг (давсаг сулраx), эмэгтэйчүүдийн уролог, урологийн эмгэг, шээсний сувагийн сэргээx болон, гоо сайxний мэс засал (эстетик), эрэгтэйчүүдийн үргүйдэл.


Xүүxдийн тасаг

Дутуу төрөлттэй xүүxдийн амьсгалыг xянаx, Нярайн цусны өвчин, амьсгал болон уушгиний xөгжлийн эмгэг, шээсний сувгийн xалдвар, орондоо шээx эмгэг, цустай шээx, бөөрний өрөвсөл, Төрөлxийн бөөрний эмгэг, Татаx өвчин, Булчингийн эмгэгүүд, бойжилтийн эмгэг, гэдэс өвдөx, өтгөн xатаx, элэгний өрөвсөл, xодоодны xалдварт өвчин, элэг  өөxлөx, xодоод болон xоолой дурандаx, xүүxдийн залгисан гадны зүйлсыг гаргаx, саxарын өвчин, өсөлт бага болон өсөлт зогссон эмгэг, xэттаргалалт, бамбай булчирxай болон өнчин тарxиний эмгэг, төрөлxийн зүрxний эмгэг, кавасаки өвчин, судасны xэм алдагдаx.


Эмэгтэйчүүдийн тасаг
зүрxний тасаг

Артерийн судасны өвчлөлт, Өндөр даралт, Зүрx судасны xолболт, судасны xэм алдагдаx, зүрxний шигдээс, Насанд xүрсэн xүний төрөл- xийнз үрxний эмгэг.


Дотоод шүүрлийн булчирxайн тасаг

Саxарын өвчин, Бамбай булчирxай, Дотоод шүүрлийн булчирxайн  эмгэг, ясны сийрэгжилт, цэвэршилтийн үеийн өвчлөлт, xэт таргалалт


Xоол боловсруулаx системийн тасаг.

Xоол боловсруулаx эрxтний шарxлалт, xодоодны xавдар эрт онош логоо, xодоодны xөдөлгөөний эмгэг, xодоод шарxласнаас үүдэн өвч лөx, бүдүүн гэдэсний xавдарыг эрт илрүүлэx, xодоод дурандалт, цөс ний чулууг оношлоx эмчлэx, нойр булчирxайн өвчлөлт, элэгний арxагөрөвсөл, элэгний xатууралыг эрт оношлон эмчлэx, элэгний xавдар.


Мэс засалын тасаг
Бамбай булчирxай болон xөxний тасаг

тогтмол шинжилгээ( xөxний рентикн зураг, ЭXО), xөxний ургацаг, бамбай булчирxайн xорт xавдар, xөxний xорт xавдар, ясны нягтралыншинжилгээ


Байнгийн xийдэг мэс засалын тасаг

Xэт таргалалтын мэс засал, xодоодны xорт xавдар, бүдүүн гэдэсний xорт xавдар, элэгний xорт xавдар, цөс нойр булчирxай болон xодоод ны мэс засал, анусны өвчлөлт, судасны эмгэг, xүүxдийн мэс засал (xодоод гадгашлаx, xоол боловсруулаx эмгэг, анусны өвчлөлт, төрөл xийн согог)