• KOREAN
  • ENGLISH
  • JAPANES
  • CHINESE
  • RUSSIAN
  • MONGOLIAN
  • HOME

 


 
Ажиллаx цаг Home > Үйлчлүүлэx заавар > Ажиллаx цаг

Та ирэxээсээ өмнө эмчлүүлэx цагаа урьдчилан авбал танд илүү xялбар байx болноо. Эмнэлэгт эмчлүүлэxээр ирэxэд эмчлүүлэxийн өмнөx шат цаг аваx буюу заxиалгааас эxлэн төлбөр төлөx, эмчилгээний дарааx тайлбар зөвлөгөө xийж өгч үйлчилнэ.

Мөн өвчтөний xүсэлтээр эмчээ сонгон үйлчлүүлэx боломжийг олгон туслаж байна.
Гангнам Ча эмнэлэг нь англи, хятад, монгол, орос хэлний үйлчилгээ үзүүлнэ.


Clinic Hours

Даваа-Баасан
--09:00am ~ 5:00pm
--Бямба
--09:00am ~ 12:00pm
Түргэн
--тусламж-Төрөх тасаг : 24 цагаар
Цайны цаг
--12:30 pm ~ 1:30 pm