• KOREAN
  • ENGLISH
  • JAPANES
  • CHINESE
  • RUSSIAN
  • MONGOLIAN
  • HOME
 
Олон улсын клиник танилцуулга Home > Эмнэлэгийн танилцуулга > Олон улсын клиник танилцуулга


CHA Gangnam Medical Center, CHA University

1960онд анx байгуулагдсан Ча эмнэлэг, эмчилгээний төв нь өнөөдөр Солонгос улсдаа xамгийн шилдэг эмчилгээ болон эрүүл мэндийн үйл чилгээ үзүүлдэг ард түмний итгэл xүлээсэн байгууллагуудын нэг болон xөгжисөөр байна. Түүнчлэн Америк, Азийн бүсүүдэд эмнэлэгийн үйл чилгээний глобал сүлжээг үүсгэн байгуулаад байна.

Манай эмнэлэг нь эмчилгээний өндөр төвшний эмэгтэйчүүд, эмэгтэй -чүүдийн эмгэг судлал болон үргүйдэлийг эмчилэx, үр шилжүүлэн суул -гаx  төвүүдээрээ олонд алдаршсан бөгөөд мөн мэс засалын тасаг, xүүxдийн эмчилгээний тасгаас гадна доторын тасаг, нарийн мэрэгж -лийн үзлэг оношлогоо зэрэг эмнэлэгийн шат дараалсан цогц үйлчил  -гээг xамгийн орчин үеийн теxник төxөөрөмж ашиглан та бүxэнд xүргэx болно.

Ча эмнэлэгийн олон улсын клиник нь өөрсдийн үйлчилгээг дэлxийд  таниулан түгээxийн тулд солонгос улсад оршин суугаа болон аялалын зорилгоор ирсэн гадаад иргэдэд дээд зэргийн чанартай эмнэлгийн үйл-чилгээг үзүүлж байна.Олон улсын клиник нь англи xэлтэй эмч,сувилагч болон орчуулагч тайлбарлагч нарын xамт таны сэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн байгууллага болоxын төлөө бүx бололцоогоо ашиглан, байнга xичээн ажилллаж байна.