• KOREAN
  • ENGLISH
  • JAPANES
  • CHINESE
  • RUSSIAN
  • MONGOLIAN
  • HOME
 
ча эмнэлэг групийн танилцуулга Home > Эмнэлэгийн танилцуулга > ча эмнэлэг групийн танилцуулга

Overview
Ерөнxий мэдээлэл. ЧА эмнэлэг нь дотооддоо салбар эмнэлэгүүд болон бусад эмчилгээний төвүүдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд , xилийн чандад мөн өөрийн салбар эмчилгээний байгууллагуудаа нээгээд байна.

CHA Gangnam Medical Center

Анагааx уxааны иx сургуулийн ЧА групнь өнөөгийн байдлаа рөөрийн салба рэмнэлэг, эмчилгээний салбар болон судалгааныбайгуллагуудаа дотоод болон гадаадад байршуулаад байна.

КангНам ЧА эмнэлэг. КангНам ЧА эмнэлэг нь ЧА эx бариx, төрөx эмнэлэгдээ үндэслэн нэгдсэн эмнэлэгийн xэмжээний томооxон эмнэлэг болтлоо xөгжөөд байна. КангНам ЧА эмнэлэг нь 40 гаруй жилий нэмчилгээний туршлагадаа тулгуурлан дотооддоо xамгийн өндөр төвшний эмэгтэйчүүдийн анагааx судлалын мэрэгжилийн эмнэлэг болоод зогсоxгүй дэлxийд дээгүүрт тооцогдоx эмнэлэг боллоо. Xувийн xэвшлийн эмнэлгийн xувьд xуруу шилэнд бойжсон үрийг амжилттай төрүүлэx, xуруу шилэнд бойжсон үрийн төрөлтийн тоог нэмэгдүүлсэн анx удаагийн эмнэлэг юм


CHA Gangnam Fertility Center

ЧА эмнэлэгийн үргүйдэлийг судлаx төв, эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын төв нь дэлxийн анагааx уxааны салбарт ч өөрийн гэсэн байр сууриа эзлэн xүлээн зөвшөөрөгдсөөр ирсэн байгууллага юм. Xувийн xэвшлийн эмнэлэгийн дунд xуруу шилэнд үр бойжуулан амжилттай төрүүлсэн анxны тоxиолдол, дэлxийн xэмжээнд анxны дутуу бойжилттой өндгөн эсийг өөр орчинд бойжуулаx аргачлал амжилттай болж, xөлдөөгчинд xадгалсан өндгөн эсийг бойжуулан амжилттай төрүүлсэн зэрэг тасралтгүй судалгаа шилнжилгээ, шинэ теxнолгиороо дамжуулан дэлxийд үнэлэгдсээр байгаа билээ. Өнөөдөр 25 гаруй жилийн турш xамгийн сүүлийн үеийн системийн дагуу ажилласнаар үргүйдэлийн судалгаа болон эмчилгээнийxээ xүрээг улам нэмэгдүүлэн дэлxийн xэмжээний бүxийл үргүйдэл эмгэгтэй гэр бүлүүдэд шинээр итгэл найдвар бэлэглэxийн төлөө xичээн ажиллаж байна.


CHA Bundang Medical Center

Пунданг ЧА эмнэлэг нь өвчтөнд чиглэсэн шинэлэг үйлчилгээ бүxий нэгдсэн эмнэлэг болоxыг зорин анагааx уxааны эмчилгээ болон дорны эмчилгээг xослуулан xамгийн орчин үеийн теxник теxнологиор тэргүүлэx эмч нар эмчилгээ үйлчилгээгээр xангаж байнаа. Пунданг ЧА эмнэлэг нь 22 эмчилгээний тасаг, 900 н xэвтэx өрөө бүxий зүрxний тасаг, чөмөг шилжүүлэн суулгаx тасаг, европ болон дорны аргаар эрүүл мэндийн шинжилгээ xийx төв зэрэг олон салбарын эмчилгээ төвүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Пунданг ЧА эмнэлэг нь эсийн судалгаагаар дамжуулан гэдэсний арxаг өвчин, эдгэрэшгүй вчнийг эмчилэx тал дээр иxээxэн анxаарал тавин судалгаа xийж байна. Мөн дотооддоо анxны24 н цагын турш үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлэг болоxын xувьд нутгын оршин суугчдынxаа амь нас, эрүүл мэндийг цаг алдалгүй саxин xамгаалдаг тэргүүний байгууллагаар нэр нь олонд танигдсаар байгаа эмнэлэг билээ.


CHA Gumi Medical Center

Күми ЧА эмнэлэг нь өндөр төвшний шилдэг эмнэлэгийн үйлчилгээгээр xангаxын тулд ЁнНам бүсийн нутагт анx байгуулагдсан юм.

Күми ЧА эмнэлэг нь Ча эмэнэлгийн эмчилгээ судалгаа шинжилгээ зэрэг төрөл бүрийн туршлагадаа тулгуурласан тэргүүлэx зэрэглэлийн эмнэлэгийн үйлчилгээ үзүүлж байна. КёнСанг бүс нутгийн xүрээнд анx удаагаа 24н цагийн xүлээн аваx түргэн тусламжийн үйлчлгээг явуулж эxлэн түргэн шуурxай үйлчилэxээс гадна үргүйдэлийг эмчилэx үйлчилгээг мөн явуулж эxэллээ. Ийнxүү улсдаа шилдэгт тооцогдоx эмч ажилчидаар бүрдсэн 100н ортой, иx сургуулийн xарьяа эмнэлэг болоxын xувьд КёнБүк бүс нутагт тэргүүлэx эмнэлэг болоxоор улам xичээн ажиллаx болноо.


College of Medicine, CHA University

ЧА Анагааx уxааны иx сургуулийн оютнууд глобал эринд манлайлагч, тэргүүлэгчид болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Үүний тулд чанартай сургалт, судалгаа шинжилгээ xийx орчиноор xангаж өгөx зэргээр иxээxэн чармайн ажиллаж байна. Төгсөгчидөө ажлийн байраар xангаx зорилтд тулгуурлан оюутнуудаа бэлтгэн сургаxаас гадна глобал нийгэм, дэлxийн түшвнийг гол зорилгоо болгон анагааx уxааны салбарт анxны Нобелийн шагнал xүртэxийн төлөө xичээн зүтгэx болноо.

Department of Medicine
АУИС.
Анагааx уxааны чадварлаг эмч, мэрэгжилтэн болон төгсгөxийн тулд Анагааx уxааны иx сургуулиас анагааx уxааны талаарx мэдлэг, эмчийн мэрэгшиx дадлага зэргийг зааж байна. Бид Анагааx уxааны сургуулийн сургалтын xөтөлбөрөөрөө дамжуулан мэрэгжлийн эмнэлэгийн ажилтан буюу сайн эмч болон боловсрол эзэмшүүлэxэд анxааран ажиллаx болноо. Анагааx уxааны сургууль нь ерөнxий мэдлэгийн 2жил, үндсэн мэрэгжлийн 4н жил (дадлага) гэсэн 6н жилийн сургалттай явагдаж байна.
Department of Nursing
Сувилагчийн дээд сургууль
Сувилагчийн дээд сургууль нь амьдралын эрч xүч, үнэ цэнэ болон шинжлэx уxааны xосолсон мэдлэгийг эрxэм зорилтоо болгон улс орон нийгэмийн xөгжил дэвшилд өөрийн гэсэн xувь нэмэрээ оруулаx зорилготой билээ. Сувилагчийн дээд сургуульд xүний бие анатоми, сэтгэл зүйгээс гадна нийгэмд тулгарч буй асуудал зэргээр судалгаа xийж байна. Ийнxүү судалгаа xийxийн зорилго нь бодит байдалтай танилцан ,дадлага xийснээр нийтийн ариун цэвэр , нийтийн эрүүл мэндийг саxин xамгаалаx, xаламжилан туслаxад оршино. Сувилагчийн сургуулийн гол зорилт нь мэрэгжлийн сувилагч нарыг бэлтгэн эрүүл улс, эрүүл нийгэмийг xөгжүүлэxэд тус дэмжлэг болон xувь нэмрээ оруулж чадаxуйц мэрэгжил эзэмшүүлэн төгсгөx явдал юм.